Dnevne ribolovne dovolilnice so na voljo v
gostinskem lokalu doma ribičev RD »Paka« Šoštanj,
vsak dan med delovnim časom lokala.

Cenik:
Dnevna ribolovna dovolilnica Bela riba na dve palici - Šoštanjsko jezero - 20 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Bela riba na eno palico - Šoštanjsko jezero - 15 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Roparica - Šoštanjsko jezero - 15 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Bečovnica - 25 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Toplica - 25€
Dnevna ribolovna dovolilnica Potok Velunja - 25 €
Dnevna ribolovna dovolilnica Reka Paka - 13 €

One day fishing One day fishing Šoštanj lake
Ponudba enodnevni ribolov Šoštanjsko jezero
Pravilnik o športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Paka Šoštanj

Varstvene dobe in mere:

Vrsta ribe:

Najmanjša mera:

Varstvena doba:

krap

30 cm

01. 06. - 30. 06.

ploščič

30 cm

01. 05. - 30. 06.

amur

60 cm

/

klen

30 cm

01. 05. - 30. 06.

linj

30 cm

01. 05. - 30. 06.

platnica

35 cm

01. 03. - 31.- 05.

mrena

30 cm

01. 05. - 30. 06.

podust

35 cm

01. 03. - 31.- 05.

drobiž

10 cm

/

ščuka

60 cm

01. 02. - 30.- 04.

smuč

60 cm

01. 03. - 31.- 05.

som

60 cm

01. 05. - 30. 06.

lipan

30 cm

01. 10. - 15.- 05.

šarenka

/

01. 10. - 31.- 03.

potočna postrv

28 cm

01. 10. - 31.- 03.

ostriž

/

01. 03. - 31.- 05.