Šoštanjsko jezero

Jezero največjih slovenskih somov.
V globinah je tudi velika: Ščuka, Smuč, Krap, Tolstolobik, Amur, Jezerska postrv