CASTING

je suha disciplina v ribiških veščinah. Izhaja iz besede “cast”, ki pomeni met, metati, vreči. Pod imenom Casting poznamo discipline, ki jih imenujemo cilji in daljave. Cilji so tarče, katere tekmovalec s palico in obtežilnikom cilja-meče iz različnih položajev in daljav, ravno tako tudi z umetno muho. Disciplini obtežilnik daljava in daljava umetne muhe, pa enačimo z atletskimi disciplinami, kot so met krogle, kladiva in diska.

D1 MUHA CILJ


Palica: muharica do 3 m.
Suhi meti: 3-1-4-2-5 krajšano v zraku
in ponovimo.
Mokri meti: 1-2-3-4-5 skrajšamo na št.1
in ponovimo 1-2-3-4-5.
Zadetek šteje 5 točk.
Skupno možno število je 100 točk.

D2 MUHA DALJAVA

Palica: muharica do 3m
Vrvica: za ženske najmanj 13,5m in največ 34g, za moške najmanj 13,50m in največ 38g.
Dolžina predvrvice najmanj 1,80m, največ 3m.
Meti trajajo 5 minut. V rezultat se štejeta dva najdaljša meta.

D3 OBTEŽILNIK NATANČNOST

Palica: najmanjša dolžina 1.37m
in najmanj tri obročke
Tarča: krog premer; 75,135,195, 255, 315 cm.
Obtežilnik: PVC, bele barve, 7.5g, kapljičast
Meti: Za vsako štartno desko po 2 meta.
Zadetek: sredina – center 10 točk, ostali 8, 6, 4, 2, 0.

D4 OBTEŽILNIK CILJ

Palica: najmanjša dolžina 1.37m
Obtežilnik:  PVC bele barve, 7.5g, kapljičast
Meti: 1-2-3-4-5 po 2x na vsako tarčo nato
ponovimo 1-2-3-4-5 po 2x na vsako tarčo.
Vsak zadetek šteje 5 točk.
Skupno možno število je 100 točk.

D5 OBTEŽILNIK DALJAVA

Palica: dolžina največ 2,50 m.
Vrvica: najmanj 18mm. Predvrvica 0,25 do kolesca.
Obtežilnik: PVC, bele barve, 7.5g kapljičast.
Meti: 1-2-3 meti, šteje se najdaljši met, kateri se množi z 1,5 točke.

Na začetku uporabljamo ribiški pribor standardnih dimenzij, tako da so stroški čim manjši. V primeru da nekdo želi postati vrhunski tekmovalec ima na voljo tekmovalni pribor vrhunske izvedbe. Vedeti pa moramo, da tekmovalne priprave terjajo intenzivne treninge, veliko volje in časa. Zahteva dobro telesno pripravljenost. Posebno pri metih daljav.