Lovni revir:

Šoštanjsko »Družmirsko« jezero:

Je na eksploatacijskem območju premogovnika Velenje. Jezero še ni ustaljeno in se razširja proti naselju Gaberke. Meritve iz leta 2010: globina 85m, velikost velikost 72ha, dolžina vzhod-zahod 1,2km, dolžina sever-jug 900m. V jezero se steka potok Velunja. Volumen jezera je okrog 20 miljonov m3 vode. Ta voda služi TEŠ za napajalno vodo. V jezeru RD goji belo ribo in roparico. Obala jezera je zelo razgibana z večimi plitvinami in tudi hitrim padanje dna v globino. Največji delež lovne statistike predstavljata krap in ščuka, sledi ploščič, smuč, precej je tudi klena, ostriža, zelenke… Med kapitalnimi primerki so tudi amurji, tolstolobiki in postrvi. Leta 2023 je Šoštanjsko jezero že največje šaleško jezero, z največjo globino okoli 100m.

Kot krona velikosti jezera sledi tudi prisotnost soma v dolžini med 2 in 3m in težo do 100 kg.

Lovni revir:

Reka Paka:

Od železniškega mostu v Prelogah do izliva v Savinjo v Rečici ob Paki. Dolžina vodnega toka je 18,8km, koristna vodna površina znaša 20,5ha. Pritoki v Pako so Velunja, Bečovnica, Toplica, Florjanščica, Lokoviški potok, Hudi potok in manjši potočki, ki ob sušah usahnejo. V tem delu reke Pake so bile naseljene naslednje vrste rib: klen, mrena, podust, krap, rdečeoka, rdečeperka, ostriž, koreselj, linj. Po vzpostavitvi čistilne naprave se uspešno naseljujejo tudi ščuka, potočna postrv, sulec. Konfiguracija toka Pake se izmenjuje od regulirane struge, postrvjega, lipanove do mreninega pasu.

Lovni revir: Velunja

Od rihterjevega jezu do izliva v Šoštanjsko »Družmirsko« jezero. Dolžina vodnega toka je 16,2km, koristna vodna površina pa znaša 3,7ha. Naseljenost je 70% salmonidov in 30% ciprinidov oziroma potočna postrv, lipan in klen. Nad rihterjevim jezom je Velunja gojitveni revir.

Lovni revir: Bečovnica

Od izvira med Božičevim in Lipovškim vrhom do pritoka Srmina, pri mostu za Topolšico je Bečovnica gojitveni potok, nižje od mostu do izliva v reko Pako je lovni revir. Koristna vodna površina znaša 0,9ha. Naseljenost je 80% salmonidov in 20% ciprinidov. Voda je naseljena z potočno postrvjo in klenom.

Lovni revir: Toplica

Od izvira do Mlinarjevega jezu je gojitveni potok za vzrejo potočne postrvi. Od Mlinarjevega jezu pod parkom zdravilišča do izliva v reko Pako je ribolovni potok. Dolžina vodnega toka je 3,1km. Koristna vodna površina znaša 0,9ha, naseljenost rib je 70% salmonidov in 30% ciprinidov. Voda je naseljena s potočno postrvjo, klenom in pohro.

Gojitvene vode RD Paka Šoštanj

– Ponikva

– Klančnica

– Krištanca – Pečovnica

– Bečovnica do sotočja s Strmino

– Blažetov graben

– Strmina

– Slanica in Klošnica združeni v Hudi potok

– Bela voda

– Florjanščica

Rezervati RD Paka Šoštanj

– Velunja od izvira do Rihterjevega mostu

– Frcovec

– Loka

– Globočec

– Lokoviški potok

– Prelp

– Hudi potok pri Šmartnem ob Paki